Veverky 

                                                                                                                      

          V oddělení  Veverek jsou děti ve věku od 3 do 7 let. Děti má na starosti Hana Rucká, Hana Růžová a asistent pedagoga Hana Hábová.Třídní vzdělávací program je uspořádán do jednotlivých témat, která vycházejí ze školního vzdělávacího programu ,,Jen si děti všímněte, co je krásy na světě...," který je uspořádán do integrovaných bloků Kamarádka Veverka, Vzduch, Voda, Země a Oheň. Celým rokem nás bude provázet maskot - kamarádka Veverka.  Vzdělávací činnosti zakládáme na přímých zážitcích dítěte, hře, tvořivosti ve všech činnostech a situacích během dne. 

Veverka - 1