Třídní rituály

 

  • Při příchodu do MŠ

·       Děti se s paní učitelkou přivítají, rodiče nachystají dítěti skleničku            s pitím na jeho značku, pořejí si pěkný den, pusinka  na líčko a                navzájem si zamávají.

  • Ranní chvilky

·       Nabídnutí her a činností v herních koutcích, individuální úkoly.

·       Denně zařazujeme protahovací a dechová cvičení, pohybové hry,            1 x týdně je velké cvičení.

·       Jakmile je ve třídě nachystaná na stolečku svačinka, tak urč. dítě            za recitace ,,Uklízecí básničky" zazvonění na zvoneček a děti si                začnou uklízet hračky.  

 

  • Svačina

·       Děti si chystají svačinu samy podle chuti. V mističce mají                        nachystanou pomazánku, kterou si děti natírají samy na pečivo.              Nabízíme, nenutíme,ochutnáme.

·       Děti si mohou volit mezi mléčným nápojem a čajem.

        Když děti posvačí, postupně odcházejí posadit se na elipsu do                  herny k přichystaným pomůckám např. knížce, obrázkům, ...a                  společně tak čekáme na dojídající děti.   

        

  • Řízené skupinové činnosti

·       Naším rituálem je také každodenní scházení se po hrách na                    stejném místě -  v komunikativním kruhu/elipse, společně se                  vítáme písní, básní, s  třídními maskoty. Losujeme ,,Pomocníčky"       

·       Řešíme i naše problémy, prožíváme radosti, události.                              Činnosti vycházejí z témat a podtémat  ročního plánu, jsou                      rozpracovány v týdenních blocích.

·       Před odchodem na pobyt venku si děti připraví talíř a                              příbor k obědu.

 

  • Chvilka před obědem

·       S úsměvem si popřejeme dobré chutnání.

·       Po jídle si děti samy odnášejí použité nádobí, učí se setřít                      případně zbytky stravy do připravené nádoby

·       Děti nenutíme, ale motivujeme je k ochutnání i málo                              oblíbených pokrmů.

 

  • Chvilka před spaním

·       V ložničkách se ukládají děti k poslechu pohádky / čtení pohádky,

                              oslovujeme každé dítě, nechybí ani pohlazení či nějaká                                                legrácka  (polechtání, prstem malovaná hvězdička na                                                    čelo pro dobré spaní…).  

·       Resktujeme individuální potřebu spánku.Starší děti,                                pokud neusnou, nemusí ležet celou dobu na lehátku. Mohou                  se zapojit do nabízených odpoledních aktivit.

  •  Odpolední svačina            

·       Je nabízena postupně, tak jak se děti probouzejí.

 

  • Odpolední činnosti

·       Podle programu třídního vzděl. plánu  rozpracovaných v týdenním          plánu.

·       Vyžadujeme po dítěti, aby si před odchodem domů uklidilo hračku,          se kterou si hrálo.

·       Nabízíme rodičům přístup do třídy, aby si dítě mohlo dohrát.

 

  •  Při odchodu z MŠ

·       Děti se rozloučí podáním ruky, pohledem do očí, slovním či                  osobním pohlazením.