Organizace dne v MŠ

 

6:00 – 7:15 hod.: scházení dětí ve třídě Kaštánků/Veverek (dle směny třídní učitelky) – hry a činnosti podle vlastní volby  

 

7.00 – 8:30 hod.: hry a činnosti podle vlastní volby dítěte, individuální a skupinové práce podle  jednotlivých oblastí  výchovně vzdělávacího plánu třídy,  pohybové hry a ranní protažení, 1x týdně „velké cvičení“ v rámci řízené činnosti
 

8:15 – 8:45 hod.:  hygiena, průběžná dopolední svačina

 

9. 00 – 9:20 hod.:  Děti se přivítají a pozdraví se třídním rituálem (básnička). Určíme den, měsíc, roční období, spočítáme se a řekneme si, co nás čeká. Řízené činnosti - podle třídního  plánu = bloky obsahující náměty ze ŠVP,  dramatizace, skupinové činnosti, pohádky, kontaktní hry  aj.

 

9:30 hod:  příprava na pobyt venku

 

9. 45 - 11:20 hod.: pobyt venku na školní zahradě  nebo vycházka do okolí MŠ s programem, rekreační činnosti, pozorování života a změn v přírodě,  sběr  přírodnin, pohybové hry atd.

 

11:30 – 12.15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

 

12:15 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity. Pro děti předškolního věku jsou nabízeny aktivity dle nabídky učitelky, aktivity řízené lektorem.  

 

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, průběžná odpolední svačina

 

14. 45 – 16:00 hod: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti