Vítejte na stránkách mateřské školy Smetanovy sady 6 , Nový Jičín

 

Naše školka se nachází na okraji města Nového Jičína v bezprostřední blízkosti parků a okolní přírody. Zabýváme se ekologickou výchovou, snažíme se pozorovat a poznávat zákonitosti přírody, sledujeme rostliny a živočichy a upřednostňujeme poznávání vlastním prožitkem. 

 

V naší mateřské škole jsou dvě smíšená oddělení od 3 do 7  let  -  Kaštánci a Veverky. 

 

Každé oddělení má svoji třídu a hernu, samostatnou umývárnu a ložnici. K mateřské škole patří zahrada s vybavením, kterou se snažíme využívat dle možností v průběhu celého roku.

 

Strava je dovážena ze školní jídelny ZŠ Dlouhá.

 

 

Informace o nás

 

  Mateřská škola Smetanovy sady je jednou ze tří mateřských škol sloučených v jeden samostatný právní subjekt  MŠ  SADY Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace. Zřizovatelem je město Nový Jičín, ředitelkou je Sońa Nevrlová jmenovaná radou města..

 Vzhledem k umístění MŠ na okraji města v blízkém kontaktu s přírodou, prolíná celým naším programem ekologická výchova. Jedná se o poznání a pochopení živé a neživé přírody, působení člověka na přírodu a uvědomění si důsledků pro celou naši planetu. Snažíme se v dětech probouzet citový vztah k přírodě, k výsledkům lidské práce i k lidem samotným a poskytujeme jim základní poznatky o správném a nesprávném chování člověka k životnímu prostředí. Při procházkách do blízkého lesa, či parku mohou děti pozorovat život rostlin a zvířat, přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují vlastnosti svými smysly, vlastním prožitkem.

 

  Koncepce a cíle MŠ vycházejí z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT a jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím programu Jen si děti všimněte, co je krásy na světě...