Návštěva ZŠ Tyršova

14.01.2010 17:28

Ve středu 13.1. se budoucí prvňáčci vypravili na návštěvu do ZŠ Tyršova. Prohlédli si školu, podívali se na své kamarády ze školky a dokonce si sami vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích. Viděli ukázku čtení, psaní i počítání a paní učitelka je naučila hru na procvičování písmen. Byli jsme překvapeni, jak jsou naši bývalí kamarádi šikovní. Odnesli jsme si spoustu dojmů a nových zážitků. Moc děkujeme paní učitelce Ondrušové za ochotu a milé přivítání.