Kaštánci

   

   V oddělení jsou děti ve věku od 3 do 7 let. S dětmi pracují paní učitelky Bc.Andrea Klosová, vedoucí učitelka a  Adéla Vahalíková. Třídní vzdělávací program je uspořádán do témat, která vycházejí ze školního vzdělávacího programu Jen si děti všimněte, co je krásy na světě..., který je uspořádán do integrovaných bloků Kamarád Kaštánek,Vzduch, Voda, Země a Oheň. Celý rok nás bude provázet maskot - kamarád Kaštánek. Vzdělávací činnosti zakládáme na přímých zážitcích dítěte, hře, tvořivosti ve všech činnostech a situacích během dne. 

Výsledek obrázku pro kaštan