Přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu

Informace pro rodiče o přerušení provozu

MŠ SMETANOVY SADY 6 v měsíci červenci a srpnu 2019.

MŠ SMETANOVY SADY 6 bude uzavřena v období: 

od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

V období od 5. 8. – 16. 8. 2019 mohou rodiče na základě žádosti podané na ředitelství MŠ, umístit své dítě na MŠ Jiráskova, která je součástí našeho právního subjektu Sady (formuláře jsou k dispozici u třídní učitelky).

Provoz MŠ SMETANOVY SADY 6 bude zahájen od 19. 8. 2019